TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU


TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU

Kurul Başkanı:
Doç. Dr. MUSTAFA GÜNEŞ

Kurul Üyeleri:                                        Yedek Üyeler:

Doç. Dr. Tülay ÖZER                                Doç. Dr. Erkan ŞENGÜL                 
Doç. Dr. Canan BALCI                              Doç. Dr. Selahattin GENÇ
Doç. Dr. Mesut SEZİKLİ                            Doç. Dr. Şadiye Nuray KADIOĞLU VOYVODA
Op. Dr. Alper GÜLTEKİN                          Doç. Dr. Ebru KALE
Doç. Dr. Tolga AKSU                                Doç. Dr. Ayşe Adin SELÇUK

Sekreterya: Sultan TORTUMLUOĞLU

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME KOMİSYONU TOPLANTILARI

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu her ayın ilk Salı günü toplanır.

Bilimsel Çalışmaları teşvik ve destekleme amacı ile, TUEK'ce değerlendirilen ve desteklenmeye uygun görülen projeler 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince desteklenecektir.

Bilimsel çalışma etik kurul onayları hastanemizce verilmediğinden Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi veya bir başka merkezden etik kurul onayı alınmalıdır.

Etik Kurul Onayı aşamasında mali destek açıklaması gerektiren bilimsel çalışmalar, başvurulacak kurumun doldurulmuş Onay formu ile hastanemiz TUEK' e başvurmalıdır.

Bilimsel Çalışma Başvurusu oldukça TUEK toplantısında görüşülür. Başvuru belgelerini iletmek için TUEK sekreterliği ile görüşebilirsiniz (Sultan TORTUMLUOĞLU Dahili: 8072)

TUEK çalışmalarını Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Yönergesi doğrultusunda yürütür.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ   

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/ic_hastaliklari/index.html

 

 

 

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018