Asistan Karnesi


Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmış uzman adayı asistan doktorun, uzmanlık eğitimi boyunca gerçekleştirdiği tüm aktiviteleri içeren, tüm uzmanlık eğitimi süreci boyunca tutulan ve bu sürecin çeşitli evrelerini ve bütününü içeren bir belgedir.

Halen geçerli olan Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı kararı ve ilgili kliniklerin dernekleri tarafından oluşturulan görüşler doğrultusunda hastanemiz eğitim sorumlularınca asistan karneleri düzenlenmiştir. Bu karne güncel gereksinimler ve gelişmeler doğrultusunda, en geç iki yılda bir yapılacak olan yeniden gözden geçirmelerle tekrar düzenlenecektir.

Bu karnenin doldurulması, tamamen asistanın kendi sorumluluğundadır ve tercihan günü gününe doldurması önerilir. Bu karne, asistanın eğitim aldığı eğitim sorumlusu tarafından veya onların görevlendirdiği eğitim görevlisi  tarafından, belli zaman aralıklarında (6 ayda bir) onaylanır. Bu karne eğitim dönemi sonunda kurum amiri tarafından da tasdiklenir.

Kliniğinize ait asistan karnesine ulaşmak için TUEK sekreteryası (Dahili Tel : 8072) başvurabilirsiniz.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018