Derince E.A.H


Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren 43.368 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Hastanemiz, 1993 yılında 1100 yatak kapasiteli SSK Kocaeli Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 1996 yılında hastane binasının Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile müşterek kullanımına karar verildiğinden 385 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmiştir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra, binamız kullanılamaz hale geldiğinden hizmetlerimiz önce prefabrike yapılarda, Kocaeli Üniversitesinin yeni binasına taşınması sonucu da idari birimler hariç Rotary binasında verilmeye devam etmiştir.

5283 sayılı yasa gereği 19.02.2005 tarihi itibarı ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen Hastanemiz Kocaeli Derince Devlet Hastanesi adını almıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi neticesinde kullanılamaz hale gelen ana binamız ve eklenti birimlerinin renovasyon çalışmalarının tamamlanması üzerine 20 Nisan 2007 tarihinde polikliniklerimiz, 11 Şubat 2008 tarihinde de yataklı servislerimiz ve idari binamız tekrar ana bina ve eklenti birimlerine taşınmıştır.

Bakanlık kararı ile 05.08.2008 tarihinden itibaren Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi unvanını alan Hastanemizin 01.08.2013 tarihi itibarı ile hekim kadrosu; 10 eğitim görevlisi, 18 başasistan, 148 uzman tabip, 20 asistan ve 11 pratisyen tabip olmak üzere 207 doktordan oluşmaktadır.

44 ayrı branşta toplam 130 poliklinik ile ayda ortalama 93 000 hastaya poliklinik hizmeti verilirken, 469 fiili yatak kapasitesi ile de ayda ortalama 2650 hastaya yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemizde; 13 Ameliyat Solonu, 12 yatak kapasiteli Koroner Yoğun Bakım, 18 yatak kapasiteli reanimasyon yoğun bakım, 6 yatak kapasiteli kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ve 24 yatak kapasiteli hemodiyaliz üniteleri, 9 yatak kapasiteli yanık merkezi ile anjiografi, kemoterapi ve endoskopi üniteleri ile  kan merkezi bulunmaktadır. Hastanemizde  hava ulaşımını sağlamada kullanılabilecek  helikopter  pisti de  bulunmaktadır.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017