Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi Gerçekleşti


DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI DEĞERLENDİRMESİ GERÇEKLEŞTİ

 

     Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirilmesi” gerçekleşti.

     Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelik ve Etkili Sağlık Hizmeti İçin Kalite ve Akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir. Bu amaçla, 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Değerlendirmeler her yıl Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır.” Hükmü gereğince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi gerçekleşti.

     Değerlendirme ekibinin açılış toplantısına Hastane Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ve tüm Hastane İdarecileri katılım sağladı.Hastane kalite yönetim birimi dökümanlarının incelendiği ve yerinde incelemelerin yapıldığı değerlendirme oldukça verimli geçti.

     Değerlendirme ekibinin kapanış toplantısı ile değerlendirme süreci tamamlandı.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018