Onkoloji Hekimi Uz.Dr. Gökmen Erdem Hasta Kabulüne Başlamıştır.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesin’de Onkoloji Hekimi Uz.Dr. Gökmen Erdem hasta kabulüne başlamıştır.

UZ. DR. GÖKMEN ERDEM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2005

İç Hastalıkları Uzmanlığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2011

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2013 (Zorunlu Hizmet)

Onkoloji Uzmanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2016

Uz. Dr. Gökmen Erdem "Kanser ve Tedavisi" Hakkında Bilgiler Verdi.

Kanser, artan görülme sıklığı ve ölüm hızları nedeniyle önemli bir sağlık problemidir. Medikal onkoloji iç hastalıklarının bir alt dalı olup yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Meme kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanseri, baş-boyun kanseri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, melanom, lenfomalar, tiroid kanseri, testis kanseri, yumurtalık (over), rahim (endometriyum), rahim ağzı (serviks) kanserleri gibi birçok kanser türü medikal onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Kemoterapinin amacı, hastalığı tedavi etmek, hastalığın yayılmasını önlemek, ameliyat sonrası nüksetme olasılığını azaltmak, ameliyat veya ışın tedavisi öncesi hastalığı küçültmektir. Medikal Onkoloji Kliniğimizde yataklı servisimiz ve 12 koltuklu kemoterapi ünitemiz olup kliniğimize kanser tanısı almış ilk defa başvuran hastalar, düzenli kemoterapi alan hastalar, tedavisi bitmiş ve kontrolde olan hastalar gelmektedir. İlk kez baş vuran ve kemoterapi verilmesi planlanan hastalar gerekli tetkikleri istendikten sonra kemoterapi ünitesine yönlendirilmektedir. Her tedavi öncesinde tedavi ile ilgili yakınmalar sorgulanmakta, 2-3 tedavi kürü sonrasında hastalığın durumu değerlendirilerek yeniden tedavi planlanı yapılmaktadır. Kemoterapisi tamamlanan hastalarımızın belirli aralıklarla poliklinikte kontrol tetkiklerini ve muayenelerini yapmaktayız. Herhangi bir nedenle ayaktan tedavisini alamayan hastalarımızı ise serviste yatırarak tedavi etmekteyiz. Aynı zamanda kliniğimizde özellikle meme, akciğer, kolon ve melanom tedavisinde hedefe yönelik tedavi adı verilen yöntemlerle, kişinin tümör hücreleri hedefe yönelik ilaca uygunluk açısından test edilerek, hastanın bu tedaviden maksimum yarar sağlaması amacı ile hedefe yönelik ilaç tedavisine başlanmaktadır. Böylece hem etkili bir tedavi yapılmakta, hem de yüksek başarı oranı elde edilmektedir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018