Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Böbrek Nakil Merkezi Açılmış Ve Kayıtlar Başlamıştır


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BÖBREK NAKLİ MERKEZİ AÇILMIŞ VE KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR

Böbrek nakli başka bireyin böbreğinin diyaliz hastasına ya da böbrek fonksiyonları ileri derecede azalmış (GFR < 20 ml/dk) hastalara nakledilme işlemidir. Genel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Beyin ölümü tanısı alan bireyden alınan organın nakledilme işlemine “kadavradan böbrek nakli” denmektedir. Diğer yöntem ise canlı vericiden alınan böbreğin nakil işlemidir. Böbrek nakli tıbbi bir engel olmadığı takdirde her diyaliz hastasına yapılabilir. Ancak 70 yaş ve üzerindeki nakil adayları çok daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bu nedenle aşağıda sıralanan tıbbi engeli olmayan her diyaliz hastası organ nakil merkezine müracaat etmelidir.

Böbrek Nakline Kesin Engel Teşkil Eden Durumlar:

• Kanser hastalığı

• Aktif AİDS

• Aktif tüberküloz

• Aktif hepatit veya siroz

• Ciddi vasküler hastalık

• Aktif intravenöz ilaç bağımlılığı

• 5 yıldan az yaşam beklentisi

• Yeni geçirilmiş Miyokard Enfarktüsü

• Son dönem kalp, akciğer ve karaciğer yetmezliği

Dünyada böbrek nakillerinin çoğunu kadavradan yapılan böbrek nakilleri oluşturmaktadır. Ülkemizde ise bunun tersine, kadavradan nakil, toplam nakil sayısının %20-30`nu oluşturmaktadır. Bu nedenle organ nakli sayısını artırmanın birinci yolu kadavradan alınan organ sayısını artırmaktır.

Canlı Vericili Böbrek Nakli:

18 yaşını bitirmiş, akli dengesi yerinde olan herkes akrabasına böbreğini verebilir.

Yakınlarına böbrek bağışlayacak kişilerin yasal olarak dört derece akrabalık içersinde bulunması gerekmektedir. Dört dereceden daha uzak akrabalık ilişkisi olması durumunda ancak etik kurulların onayladığı nakiller gerçekleştirilmektedir.

Kimler Böbrek Vericisi Olamaz?

• Kanser hastaları

• HİV virüsü taşıyanlar

• Tansiyon hastaları

• Şeker hastaları

• Böbrek hastaları

• Hamileler

• Başka bir organ yetmezliği olanlar

• Kalp hastaları

Canlı böbrek nakli kararı verilirken böbrek verecek olan kişi çok detaylı tetkik ve uzman değerlendirmesinden geçer.

Verici adaylarında yaş aralığı 18–65 kabul edilmesine rağmen üst sınır kişinin sağlık durumu ve böbrek fonksiyonlarının durumuna göre daha yüksek olabilir.

Kadavradan ve canlıdan yapılan nakillerin başarılı olması için kan grubu uyumu yanında doku uyumu da gerekmektedir.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanemizde geçen hafta itibarı ile Organ Nakli Merkezi' nin altyapı çalışmaları tamamlanmış olup canlı vericiden ve kadavradan böbrek nakli yapılabilecek düzeye getirilmiştir. Böbrek nakli ihtiyacı olan ve ameliyata uygun hastalarımızın kayıtları oluşturulmaya başlanmıştır. Ek olarak başka organ nakli merkezlerinde kayıtlı olup da ilimiz ve komşu illerde yaşayan kadavra listesine kayıtlı alıcı adaylarımızın ve böbrek nakli olmuş takipli hastaların kayıtları kolaylıkla merkezimize alınabilmektedir.

Kocaeli ve çevre illerdeki halkımızın bilgisine duyurulur.

 

ORGAN NAKLİ KOORDİNASYON NUMARASI:

0507 564 4811

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017