Sitomegalovirus  İnfeksiyonu Nedir?


Sitomegalovirus  İnfeksiyonu Nedir?

   Sitomegalovirus (CMV) Herpesviridae  ailesinden İnsan Herpesvirüs 5’ dir. Çift zincirli DNA’ya sahip bir virüstür. CMV’ nin konak hücreye etkisi  hücrenin RNA, DNA ve protein sentezini hızlandırmak yönündedir. Diğer  Herpesvirüslerinden farklı olarak hem nükleer hem de sitoplasmik inklüzyonlar oluşturur.  CMV’ye karşı  hem hücresel hem de hümoral bağışık yanıt gelişir.

   CMV pediatrik ve yetişkin çağda çok değişik klinik tablolara sebep olmaktadır. İnfeksiyon sağlıklı bireylerde genellikle asemptomatik seyreder. İlk infeksiyonun ardından Herpesvirüs ailesinin bir özelliği olarak yaşam boyu vücutta latent kalır. Sağlıklı görünümde olan kadınların servikslerinde  %10 oranına kadar bulunabilmekte ve yenidoğanlarda ağır konjenital anomalilere yol açabilmektedir. Başta tükürük bezleri olmak üzere akciğerler, karaciğer, böbrekler, endokrin bezler ve beyin gibi çeşitli organların hücrelerinde büyük bazofilik ya da eozinofilik intranükleer inklüzyon cisimcikleri bulunur.

   Bilinen bulaşma yolları plesenta yolu, cinsel ilişki, kan transfüzyonu, solid organ ve kemik iliği transplantasyonu, virüsü çıkaran kişi ile yakın ilişkidir. Genç erişkinlerde hastalığın kuluçka süresi 4-8 haftadır.  Oluşturduğu  klinik tablolar arasında sarılık, karaciğer dalak büyümesi, peteşiyal kanamalar, kalsifikasyonlu ya da kalsifikasyonsuz mikrosefaliler, intrauterin gelişme geriliği, prematüre doğum konjenital CMV infeksiyonunda görülebilir. Perinatal CMV infeksiyonu, immunyetmezlikli konakta ateş, lökopeni, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemeleri, artralji, kas ağrıları, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler, lökopeni, trombositopeni, atipik lenfositlerin görülebildiği  hepatit, pnömoni, özefajit, gastrit, kolit, retinit gibi çok çeşitli sendromlara neden olabilir. Nadiren immunkompetan bireylerde infeksiyon oluşturabilir.

   Tanıda uygun örneklerden virüs izolasyonu ile birer hafta ara ile alınan serum örneklerinde antikor titresinin dört kat artışı anlamlıdır. Örneklerden klasik inklüzyon cisimcikleri hücrelerde araştırılır. Serolojik testlerden nötralizasyon testleri, İFA, İHA, LAT, EIA-ELISA, Moleküler testlerden İnsitu veya dot-blot hibridizasyon, PCR teknikleri ile araştırılabilir.

   Tedavide cidofovir, gansiklovir, foscarnet gibi antiviral ajanlar kullanılabilir. Yenidoğanların ve transplantasyonda özellikle CMV seronegatif alıcının korunması önemlidir.

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülten Ünlü

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017